1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

நிலையத்தின் நாளிதழ் செய்திகள்
மாதம்
நாள்
தலைப்பு
நாளேடு
மார்ச்
20.03.2018 நீடாமங்கலத்தில் உழவர் உரிமை சட்ட விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்

தினகரன்

மார்ச்
19.03.2018 விவசாயிகளின் உரிமை சட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்

தினத்தந்தி

மார்ச்
18.03.2018 வேளாண் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்

தினமணி

பிப்ரவரி
26.02.2018 தென்னையைத் தாக்கும் சுருள் வெள்ளை ஈக்கள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு முகாம்

தினகரன்

பிப்ரவரி
25.02.2018 நெல் தரிசு சாகுபடிக்கு உளுந்து விதை வழங்குதல்

தினமணி

பிப்ரவரி
25.02.2018 பயறு வகைப் பயிர் சாகுபடிக்கு உளுந்து விதை வழங்குதல்

தினமலர்

பிப்ரவரி
24.02.2018 நீடாமங்கலம் அருகே பயறு வகை சாகுபடி குறித்த செயல் விளக்கப் பயிற்சி

தினகரன்

பிப்ரவரி
23.02.2018 விவசாயிகளுக்கு உளுந்து விதை விநியோகம்

தினத்தந்தி

பிப்ரவரி
21.02.2018 வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் விதை நேர்த்தி செயல்விளக்க முகாம்

தினகரன்

பிப்ரவரி
21.02.2018 புதிய வேளாண்மை தொழில்நுட்பம் குறித்த செயல் விளக்க நிகழ்ச்சி

தினத்தந்தி

பிப்ரவரி
20.02.2018 எளிய வகை விதை நேர்த்தி தொழில் நுட்ப செயல் விளக்கம்

தினமணி்

பிப்ரவரி
18.02.2018 நெல் தரிசில் பயறு வகைப்பயிர் சாகுபடி பயிற்சி

தினமணி்

பிப்ரவரி
18.02.2018 நெல் தரிசில் பயறு வகை சாகுபடியில் உயர் விளைச்சல் பெற செயல் விளக்கம்

தினகரன்

பிப்ரவரி
15.02.2018 சுருள் வெள்ளை ஈக்களால் தென்னை மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்தலாம்

தினகரன்

பிப்ரவரி
14.02.2018 அமெரிக்க தாக்குதல்! தென்னைகளை நாசம் செய்யும் 'ரூகோஸ்' ஈக்கள்

தினமலர்

பிப்ரவரி
13.02.2018 தென்னையில் ரூகோஸ் சுருள் வெள்ளை ஈ தாக்குதல்

தினமணி

பிப்ரவரி
11.02.2018 வேளாண் அலுவலர்களுக்கு தகவல் தொழில்நுட்ப பயிற்சி

தினமலர்

பிப்ரவரி
10.02.2018 வேளாண்மையில் தகவல் தொழில்நுட்ப பயன்பாடு பயிற்சி

தினமணி

ஜனவரி
20.01.2018 பயறு வகைப் பயிர்களில் உயர் விளைச்சல் பெற தொழில் நுட்ப பயிற்சி

தினமலர்

ஜனவரி
20.01.2018 பயறு வகைப் பயிர்களில் உயர் விளைச்சல் பெற தொழில் நுட்ப பயிற்சி

தினமலர்

ஜனவரி
20.01.2018 பயறு வகைப் பயிர்களில் உயர் விளைச்சல் தொழில் நுட்ப பயிற்சி

தினமணி்

டிசம்பர்
31.12.2017 சம்பா சாகுபடியில் புகையான் தாக்குதல்: வேளாண் அறிவியல் நிலையம் ஆய்வு

தினமலர்

டிசம்பர்
30.12.2017 நெல் வயலில் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர்கள் ஆய்வு

தினமணி்

டிசம்பர்
24.12.2017 நெற்பயிரில் புழுக்களைக் கட்டுபடுத்த செயல் விளக்கம்

தினமணி்

டிசம்பர்
23.12.2017 நீடாமங்கலம் பகுதிகளில் நெல் வயல்களில் புகையான் பூச்சி தாக்குதல்- வேளான் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு

தினகரன்

டிசம்பர்
23.12.2017 புகையான் பூச்சித் தாக்குதலைக் கட்டுபடுத்த ஆலோசனை

தினமணி்

டிசம்பர்
21.12.2017 வலங்கைமானில் சம்பா சாகுபடி செய்யப்பட்ட வயல்களில் வேளாண்மை அதிகாரி ஆய்வு

தினமணி்

டிசம்பர்
19.12.2017 தென்னைகளை தாக்கும் வண்டுகளை கவர்ந்தழிக்க செயல்விளக்கம்

தினமலர்

டிசம்பர்
16.12.2017 வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் ஆய்வுக் கூட்டம்

தினமணி

டிசம்பர்
14.12.2017 சம்பா, தாளடி நெல் வயல்களில் வேளாண் பேராசிரியர் ஆய்வு

தினமணி

டிசம்பர்
07.12.2017 வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் மண் வள தின கருத்தரங்கம்

தினமணி

டிசம்பர்
07.12.2017 நீடாமங்கலம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் மண் வள அட்டை வழங்கும் விழா

தினகரன்

டிசம்பர்
07.12.2017 மண் வள தின கருத்தரங்கம்

தினமலர்

நவம்பர்
25.11.2017 தென்னையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு பயிற்சி

தினமணி

நவம்பர்
21.11.2017 நெற்பயிரில் குருத்துப்பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த இனக்கவர்ச்சிப் பொறி

தினமணி

நவம்பர்
20.11.2017 மழைக் காலங்களில் ஒருங்கிணைந்த நோய் மேலாண்மை பயிற்சி

தினமணி

நவம்பர்
20.11.2017 நெற்பயிரில் ஒருங்கிணைந்த முறையில் பூச்சி மேலாண்மை_ வேளாண் பேராசிரியர் விளக்கம்-

தினமணி

நவம்பர்
19.11.2017 நீடாமங்கலத்தில் காளான் வளர்ப்பு பயிற்சி

தினமணி

நவம்பர்
19.11.2017 காளான் வளர்ப்பு முறை பயிற்சி

தினமலர்

நவம்பர்
18.11.2017 மன்னார்குடி பகுதியில் சம்பா தாளடி பயிரில் பாக்டீரியா தாக்குதல் -ஆய்வு

தினமணி

நவம்பர்
10.11.2017 நெல் நாற்றங்காலில் வேளாண்மை விஞ்ஞானி ஆய்வு

தினமணி

நவம்பர்
10.11.2017 நெல் நாற்றங்காலில் வேளாண்மை விஞ்ஞானி ஆய்வு

தினமணி

நவம்பர்
10.11.2017 நெல் நாற்றுகளில் வெட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுபடுத்துவது எப்படி?

தினகரன்

நவம்பர்
09.11.2017 நெற்பயிரில் இலை சுருட்டுப் புழு

தினமணி

நவம்பர்
08.11.2017 நெற்பயிரில் பூச்சி தாக்குதல் -வேளாண்விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு தினமணி
நவம்பர்
05.11.2017 ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு முகாம் தினமணி
நவம்பர்
04.11.2017 பள்ளக்கால் நீரில் மூழ்கி பாதிக்கப்படும் பயிர்களை காப்பது எப்படி தினகரன்
அக்டோபர்
26.10.2017 நெல் வயல்களில் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த பறவை இருக்கைகள் தினமணி
அக்டோபர்
26.10.2017 குருத்துப் பூச்சி தாக்குதலை கட்டுபடுத்தும் வழிமுறைகள் தினமணி
அக்டோபர்
23.10.2017 பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகளை விளக்கு பொறி வைத்து அழியுங்கள் தினமலர்
அக்டோபர்
22.10.2017 நெற்பயிர் விளையும் நீரில் மக்காசோளம் பயிரிடலாம் தினமலர்
அக்டோபர்
18.10.2017 நீடாமங்கலம் வட்டாரத்தில் மக்காசோளம் அறுவடை விழா தினமணி
அக்டோபர்
18.10.2017 நீடாமங்கலத்தில் மக்காசோளம் அறுவடை விழா தினகரன்
அக்டோபர்
16.10.2017 நெற்பயிரில் வெட்டுக்கிளி தாக்குதலை கட்டுபடுத்தும் வழிமுறைகள் தினமணி
அக்டோபர்
14.10.2017 ஆதனூர் கிராமத்தில் வயல்தின விழா (மக்காசோளம்) தினகரன்
அக்டோபர்
12.10.2017 நெற்பயிரில் இயற்கை முறையில் பூச்சிக்கட்டுப்பாடு தினமணி
அக்டோபர்
11.10.2017 ஆதனூர் கிராமத்தில் வயல் தின விழா (மக்காசோளம்) தினத்தந்தி
அக்டோபர்
11.10.2017 நிலவள நீர் வள திட்டம் நெல்லுக்கு பதில் மாற்றுபயிர் சாகுபடி தினமலர்
அக்டோபர்
10.10.2017 வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பை கட்டுபடுத்த விவசாயிகள்ஒருங்கிணைந்து செயல்பட அறிவுறுத்தல் தினமலர்
அக்டோபர்
7.10.2017 கடன் வாங்கி விவசாய பணியில் ஈடுபட்டு வெட்டுகிளியால் பாதிக்கபட்டுள்ளோம் தினகரன்
அக்டோபர்
7.10.2017 சம்பா நேரடி நெல் விதைப்பில் வெட்டுக்கிளியை கட்டுபடுத்த ஆலோசனை தினமணி
அக்டோபர்
7.10.2017 முத்துபேட்டை பகுதி வயல்களில் வேளாண் அலுவலர்கள் ஆய்வு தினமணி
அக்டோபர்
6.10.2017 விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை தினகரன்
அக்டோபர்
6.10.2017 சம்பா பயிரில் வெட்டுக்கிளி தாக்குதலைக் கட்டுபடுத்த சிறப்பு முகாம் தினமணி
அக்டோபர்
6.10.2017 வெட்டுக்கிளிகள் பற்றிய பயிற்சி முகாம்- தினத்தந்தி
அக்டோபர்
6.10.2017 முத்துபேட்டை அருகே வெட்டுக்கிளி நாசமாக்கிய பயிர்களை வேளாண் துறையினர் ஆய்வு தினகரன்
அக்டோபர்
6.10.2017 வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு நேரடி நெல் விதைப்பு பயிர்கள் நாசம்-விளக்குபொறி வைத்து பிடிக்க பயிற்சி தினமலர்
அக்டோபர்
5.10.2017 வெட்டுகிளிகளிடமிருந்து நெற்பயிர்களை காப்பாற்ற யோசனை தி இந்து
அக்டோபர்
4.10.2017 நீடமங்கலம் அருகே மழையால் அழுகிய நெற்பயிர்களை வேளாண்மை அலுவலர்கள் ஆய்வு தினகரன்
அக்டோபர்
4.10.2017 கீழபட்டு கிராமத்தில் வயலில் வேளாண்மை அலுவலர்கள் ஆய்வு தினத்தந்தி
அக்டோபர்
4.10.2017 புகையான் பாதிப்பு நெல் வயல்களில் வேளாண் அதிகாரிகள் ஆய்வு தினமணி
அக்டோபர்
4.10.2017 திருத்துறை பூண்டி பகுதியில் சம்பா நேரடி விதைப்பில் வெட்டுக்கிளி தாக்குதலால்10000 ஏக்கர் பயிர் பாதிப்பு தினகரன்
செப்டம்பர்
25.09.2017 நிக்ரா திட்டம் நீடிப்பு-நீடமங்கலம் அருகே தொடரும் பணிகள்-ஹைதரபாத் வேளாண்மைய இயக்குனர் ஆய்வு தினமலர்
செப்டம்பர்
22.09.2017 நிக்ரா திட்ட சாகுபடி பணி-ஹைதரபாத் வேளாண் அதிகாரிகள் ஆய்வு தினமணி
செப்டம்பர்
18.09.2017 தாழ்வான பகுதிகளில் நீர் தேங்குதலை தாங்கி வளரும் விதைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கல் தினகரன்
செப்டம்பர்
18.09.2017 நீர் தேங்குதலை தாங்கி வளரும் விதைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கல் தினமலர்
செப்டம்பர்
14.09.2017 நீடாமங்கலம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் வெள்ளத்தை தாங்கும் தாளடிநெல் விதைகள் வழங்கல் தினமலர்
செப்டம்பர்
11.09.2017 வேளாண்மை நிலையத்தில் புதிய ரக நெல் நடவு பணி துவக்கம் தினமலர்
செப்டம்பர்
11.09.2017 நீடாமங்கலத்தில் வேளாண் இயக்குனர் ஆய்வு தினமணி
செப்டம்பர்
11.09.2017 விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி தினகரன்
செப்டம்பர்
06.09.2017 நீடாமங்கலம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் புதுகை விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி தினமணி
ஆகஸ்ட்
31.08.2017 விவசாயத்தில் புதிய தொழில்நுட்பத்தால் உற்பத்தியை பெருக்க அறிவுறுத்தல் தினமலர்
ஆகஸ்ட்
30.08.2017 நீடாமங்கலத்தில் புதிய இந்தியா சிந்தனை விழிப்புணர்வு முகாம் தினகரன்
ஆகஸ்ட்
30.08.2017 மழை நீரை சேமித்து வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்கி வருவாய் ஈட்ட வேண்டும் தினமணி
ஆகஸ்ட்
23.08.2017 நீடாமங்கலம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் விவசாயிகளுக்கு தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி தினமணி
ஆகஸ்ட்
13.08.2017 குறுவைக்கு மாற்றாக மக்காசோளம் சாகுபடி அதிகரிப்பு தினமணி
ஆகஸ்ட்
13.08.2017 குறுவை பருவ மாற்று பயிராக மக்காசோளம் சாகுபடி அதிகரிப்பு தினமலர்
ஆகஸ்ட்
6.08.2017 இயற்கை முறை நெற்பயிர் பாதுகாப்பிற்கு சூடோமோனாஸ் ப்ளோரசன்ஸ் தினமணி
ஆகஸ்ட்
3.08.2017 குதிரைவாலியை சாகுபடி செய்ய வழியுருத்தல் தினமலர்
ஜூலை
26.07.2017 நெற்பயிரில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை –விஞ்ஞானிகள் பரிந்துரை தினமணி
ஜூலை
20.07.2017 மக்காசோள வயல்களில் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு தினமணி
ஜூலை
13.07.2017 சிறுதானிய பயிர் உயர் விளைச்சல் சாகுபடி தொழிநுட்ப பயிற்சி தினகரன்
ஜூலை
10.07.2017 சிறுதானிய பயிர்கள் உயர் விளைச்சளுக்கான தொழிநுட்ப பயிற்சி தினமணி
ஜூன்
27.06.2017 தரமான நெல் விதை தேர்வு, விதை நேர்த்தி, வேளாண் விஞ்ஞானிகள் விளக்கம் தினமலர்
ஜூன்
26.06.2017 குறுவை பருவத்திற்கேற்ற நெல் ரகங்கள் –வேளாண் அறிவியல் நிலையம் அறிவிப்பு தினமலர்
ஜூன்
22.06.2017 மாற்று பயிராக மக்காசோளம் விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு முகாம் தினமணி
ஜூன்
22.06.2017 தண்ணீர் பற்றாகுறையால் குறுவையில் மக்காசோளம் –வேளாண் பல்கலை விழிப்புணர்வு முகாம் தினமலர்
ஜூன்
21.06.2017 கொரடாச்சேரி பருத்தி வயலில் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு தினகரன்
ஜூன்
21.06.2017 பருத்தி வயல்களில் பூச்சி தாக்குதல் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு தினமலர்
ஜூன்
15.06.2017 நெல் சாகுபடியில் உயர் விளைச்சல் தொழில்நுட்ப பயிற்சி தினமணி
ஜூன்
15.06.2017 நீடாமங்கலம் அருகில் புள்ளவராயன் குடிகாடு கிராமத்தில் பயறு நோய் மேலாண்மை வயல்வெளி பயிற்சி தினபூமி
ஜூன்
15.06.2017 பயறுவகை நோய் மேலாண்மை வயல் வெளி பயிற்சி தினகரன்
ஜூன்
14.06.2017 பயிர்களில் நோய் தாக்குதல் தடுப்பு குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி தினமலர்
ஜூன்
13.06.2017 பயறுவகைப் பயிர்களில் நோய் மேலாண்மை பயிற்சி தினமணி
ஜூன்
10.06.2017 பருத்தியை தாக்கும் பப்பாளி மாவுப்பூச்சியை கட்டுபடுத்துவது எப்படி- விவசாயிகளுக்கு செயல் விளக்கம் தினகரன்
ஜூன்
08.06.2017 தென்பாதியில்வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு தினமணி
ஜூன்
05.06.2017 பருத்தி பயிரில் பூச்சி தாக்குதலை கட்டுபடுத்துவது குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி தினத்தந்தி
ஜூன்
04.06.2017 பருத்தியை தாக்கும் பப்பாளி மாவுப்பூச்சியை கட்டுபடுத்தும் முறை தினமலர்
மே
29.05.2017 பருத்தியில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுபடுத்தும் செயல் விளக்கம் தினமலர்
மே
21.05.2017 உளுந்து பயிரில் நோய் தாக்குதல் குறித்து வேளாண் அலுவலர்கள் ஆய்வு தினமணி
மே
04.05.2017 பருத்தியை தாக்கும் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுபடுத்தும் விதம்- வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் விளக்கம் தினமலர்
மே
03.05.2017 பருத்தியில் மாவுப்பூச்சியை தாக்குதலைக் கட்டுபடுத்த செயல் விளக்கம் தினமணி
ஏப்ரல்
20.04.2017 நீர் மேலாண்மை பயிற்சி தினகரன்
ஏப்ரல்
13.04.2017 பருத்தியில் மாவுப்பூச்சியை தாக்குதல் தினமலர்

 

TOP