1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

நிலையத்தின் நாளிதழ் செய்திகள்
மாதம்
நாள்
தலைப்பு
நாளேடு
ஏப்ரல்
22.04.2019 கோடையில் எலிகளை கட்டுபடுத்துவது எப்படி?

தினகரன்

ஏப்ரல்
18.04.2019 சித்திரை பட்ட உளுந்தில் உயர் மகசூல் பெறுவதற்கான தொழில்நுட்பங்கள்

தினகரன்

ஏப்ரல்
03.04.2019 கோடை உழவு

தினமலர்

ஏப்ரல்
02.04.2019 மண் வளத்தினை அதிகரிக்க கோடை உழவு செய்ய ஆர்வம் காட்ட வேண்டும்

தினகரன்

மார்ச்
29.03.2019 பருத்தியில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை

தினமணி

மார்ச்
28.03.2019 பிடி பருத்தியை தாக்கும் 162 இனப் பூச்சிகள்

தினகரன்

மார்ச்
21.03.2019 மாற்றுப் பயிராக குதிரை வாலியை சாகுபடி செய்யலாம்

தினமணி

மார்ச்
18.03.2019 தென்னையை தாக்கும் வெள்ளை ஈ தாக்குதலை இயற்கை முறையில் கட்டுபடுத்த விவசாயிகளுக்கு செயல் விளக்கப் பயிற்சி

தினகரன்

மார்ச்
18.03.2019 கோடை காலத்தில் குதிரைவாலி சாகுபடி செய்வது ஏற்றதாகும்- விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்

தினகரன்

மார்ச்
11.03.2019 தென்னையில் புது வகை ரூகோஸ் வெள்ளை ஈ தாக்குதலை கட்டுபடுத்துவது எப்படி?

தினகரன்

மார்ச்
08.03.2019 புதிய ரக நெல் அறுவடை விழா

தினமணி

மார்ச்
06.03.2019 விவசாயிகள் வருவாயை பெருக்க என்ன பயிர் சாகுபடி செய்யலாம்?

தினகரன்

மார்ச்
06.03.2019 பயறு வகைகளில் அதிக மகசூல் பெற டி ஏபி கரைசலை பயன்படுத்துங்கள்

தினமணி

மார்ச்
02.03.2019 சித்தாம்பூர் கிராமத்தில் பச்சை பயிரில் உயர் விளைச்சல் சாகுபடி பயிற்சி முகாம்

தினகரன்

மார்ச்
02.03.2019 ரபி முன் பருவ விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

தினமணி

பிப்ரவரி
27.02.2019 பயறு வகைகளில் அதிக மகசூல் பெறுவது எப்படி?

தினகரன்

பிப்ரவரி
26.02.2019 நீடாமங்கலத்தில் ரபி முன் பருவ விழிப்புணர்வு முகாம்

தினகரன்

பிப்ரவரி
21.02.2019 நிலகடலையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை பயிற்சி

தினமணி

பிப்ரவரி
21.02.2019 பருத்தியில் பூச்சி தாக்குதலை கட்டுபடுத்துவது எப்படி?

தினகரன்

பிப்ரவரி
19.02.2019 நேரடி நெல் விதைப்பிற்க்கு இயந்திரம் மூலம் விதைக்கும் கருவியை பயன் படுத்த வேண்டும்

தினகரன்

பிப்ரவரி
15.02.2019 நெல் தரிசு உளுந்தில் ஏற்படும் புரோடினியா புழு , மஞ்சள் தேமல் நோயை கட்டுபடுத்தும் வழிமுறைகள்

தினகரன்

பிப்ரவரி
11.02.2019 உளுந்து சாகுபடியில் நவீன தொழில் நுட்ப செயல் விளக்கம்

தினகரன்

பிப்ரவரி
09.02.2019 புதிய நெல் ரகம் பயிரிடப்பட்ட வயல்களில் அறுவடை தின விழா

தினமணி

பிப்ரவரி
09.02.2019 புதிய நெல் ரகம் பயிரிடப்பட்ட வயல்களில் அறுவடை தின விழா

தினமணி

பிப்ரவரி
08.02.2019 புதிய ரக நெல் அறுவடை தின விழா

தினகரன்

ஜனவரி
31.01.2019 பயறு வகைப் பயிர்களில் உயர் விளைச்சல் - சாகுபடி தொழில் நுட்ப பயிற்சி

தினமணி- வேளாண்மணி

ஜனவரி
13.01.2019 பயறு வகைப் பயிர்களில் உயர் விளைச்சல் - சாகுபடி தொழில் நுட்ப பயிற்சி

தினமணி

ஜனவரி
12.01.2019 பயறு வகைப் பயிரில் அதிக மகசூல் பெற சாகுபடி சாகுபடி தொழில்நுட்ப செயல் விளக்கம்

தினகரன்

ஜனவரி
09.01.2019 திருந்திய நெல் சாகுபடி வயல் தின விழா

தினமணி

ஜனவரி
08.01.2019 இலைசுருட்டுப் புழு தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

தினகரன்

ஜனவரி
06.01.2019 பாரம்பரிய உணவு தானியங்களின் பங்கு குறித்த செயல் விளக்கப் பயிற்சி

தினமணி

ஜனவரி
03.01.2019 நெற்பயிரில் இலைசுருட்டு புழு தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்த...

தினமணி- வேளாண்மணி

ஜனவரி
02.01.2019 ஒரு ஏக்கர் நன்செய் நிலத்திற்கேற்ற பண்ணைய திட்டத்தில் மீன் வளர்ப்பு

தினமலர்

டிசம்பர்
28.12.2018 நன்செய் நிலத்திற்கேற்ற ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய திட்டப் பயிற்சி

தினமணி

டிசம்பர்
27.12.2018 பாரம்பரிய நெல்லுக்கு அதிக விலை கிடைப்பதால் கூடுதல் இலாபம்

தினகரன்

டிசம்பர்
27.12.2018 நெற்பயிரில் புகையான் நோயை கட்டுபடுத்தும் வழிமுறைகள்

தினமணி- வேளாண் மணி

டிசம்பர்
26.12.2018 பாரம்பரிய நெல் வயல்களில் ஆய்வு

தினமணி

டிசம்பர்
20.12.2018 சம்பா, தாளடி பயிர்களில் நெற்பழ நோயின் தாக்குதல் கட்டுபடுத்துவது எப்படி?

தினகரன்

டிசம்பர்
20.12.2018 நெற்பயிரில் நெற்பழ நோயை கட்டுபடுத்தும் வழி முறைகள்

தினமணி

டிசம்பர்
18.12.2018 ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு பயிற்சி

தினகரன்

டிசம்பர்
15.12.2018 நெற்பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு பயிற்சி

தினமணி

டிசம்பர்
13.12.2018 நெற்பயிரில் குலை நோயை கட்டுபடுத்துவது எப்படி

தினகரன்

டிசம்பர்
11.12.2018 நெல் வயலில் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு

தினமணி

டிசம்பர்
08.12.2018 மண் வள மேலாண்மை பயிற்சி

தினமணி

நவம்பர்
29.11.2018 கஜா புயல்: திருவாரூர் மாவட்டத்தில் முதல்வர் ஆய்வு

தினமணி

நவம்பர்
22.11.2018 புயலால் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிரை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்

தினமணி

நவம்பர்
20.11.2018 புயலால் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிரை பாதுகாப்பது எப்படி

தினமலர்

நவம்பர்
09.11.2018 நெல் உற்பத்திக்கு இயற்கை வழி பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை செயல் விளக்கம்

தினகரன்

நவம்பர்
03.11.2018 இயற்கை வழி பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை பயிற்சி

தினமணி

நவம்பர்
02.11.2018 நெற்பயிரில் இலைசுருட்டு புழுவை கட்டுப்படுத்த செயல் விளக்கம்

தினமணி

நவம்பர்
01.11.2018 நெற்பயிரில் குருத்து பூச்சி தாக்குதல்

தினமணி

அக்டோபர்
31.10.2018 சம்பாவில் குருத்து பூச்சி தாக்குதலை கட்டுபடுத்துவது எப்படி

தினகரன்

அக்டோபர்
28.10.2018 சம்பா, தாளடி நெற்பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை பயிற்சி

தினமணி

அக்டோபர்
27.10.2018 கோட்டூர் பகுதி நெல் வயல்களில் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு

தினமணி

அக்டோபர்
24.10.2018 நெல் வயல்களில் வேளாண்மை அலுவலர்கள் ஆய்வு

தினமணி

அக்டோபர்
20.10.2018 வடுவூர் அருகே திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்ப பயிற்சி முகாம்

தினகரன்

அக்டோபர்
18.10.2018 உயர் விளைச்சலுக்கான திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்ப பயிற்சி முகாம்

தினமணி

அக்டோபர்
03.10.2018 சூடோமோனாஸ் பாக்டீரியா கலவை உபயோக செயல் விளக்கம்

தினமணி

செப்டம்பர்
22.09.2018 வெள்ளத்தை தாங்கி வளரும் நெல் சாகுபடி குறித்து சிறப்பு பயிற்சி

தினமணி

செப்டம்பர்
20.09.2018 மண் மாதிரி சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு முகாம்

தினமணி

செப்டம்பர்
20.09.2018 பயிர் அறுவடைக்கு பின்னர் ஊட்டசத்து நிலையை அறிய மண் பரிசோதனை அவசியம்

தினகரன்

செப்டம்பர்
03.09.2018 வேளாண் பெருவிழா, தேனீ வளர்ப்புப் பயிற்சி

தினமணி

ஆகஸ்ட்
29.08.2018 31- ல் தேனீ வளர்ப்பு தொழில்நுட்பப் பயிற்சி

தினமணி

ஆகஸ்ட்
26.08.2018 80 வகையான பயிர்களில் புதிய வகை அமெரிக்க படை புழுக்களின் ஊடுருவல்

தினமலர்

ஆகஸ்ட்
24.08.2018 80 வகையான பயிர்களில் புதிய வகை படை புழுக்களின் தாக்குதல்

தினமணி

ஆகஸ்ட்
18.08.2018 வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் சார்பில் நெல்லில் ஒருங்கினைந்த பயிர் மேலாண்மை பயிற்சி

தினகரன்

ஆகஸ்ட்
10.08.2018 நீடாமங்கலம் பகுதி விவசாயிகளுக்கு நேரடி நெல் விதைப்பில் உயர் விளைச்சல் பெறுவதற்கான செயல் விளக்க பயிற்சி

தினகரன்

ஆகஸ்ட்
06.08.2018 வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் மருந்து தெளிக்கும் முறைகள் பற்றிய செயல் விளக்க பயிற்சி

தினமணி

ஆகஸ்ட்
04.08.2018 ஆடி பட்ட காய்கறி சாகுபடி பயிற்சி

தினமலர்

ஆகஸ்ட்
03.08.2018 ஆடி பட்ட காய்கறி சாகுபடி குறித்த பயிற்சி

தினமணி

ஜூலை
31.07.2018 பாதுகாப்பாக மருந்து தெளிக்கும் முறை குறித்து பயிற்சி

தினமணி

ஜூலை
29.07.2018 நீடாமங்கலத்தில் வேளாண் அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி

தினகரன்

ஜூலை
26.07.2018 நெற்பயிர்களில் இலை சிலந்தி தாக்குதல்: கட்டுபடுத்தும் வழிமுறைகள்

தினகரன்

ஜூலை
23.07.2018 காய்கறி வகைப்பயிர்களில் உயர் விளைச்சல் பெறுவதற்கான செயல்விளக்கம்

தினமணி

ஜூலை
23.07.2018 காய்கறிப் பயிர்களில் உயர் விளைச்சல் பெறும் வழி முறைகள்: வேளாண் நிலையம் செயல்விளக்கம்

தினமலர்

ஜூலை
20.07.2018 நெற்கதிரில் நாவாய் பூச்சிகளின் தாக்குதலை கட்டுபடுத்தலாம்: வேளாண் அறிவியல் நிலையம் தகவல்

தினகரன்

ஜூலை
19.07.2018 நெற்பயிரில் வேளாண் அறிவியல் நிலைய விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு

தினமணி

ஜூலை
15.07.2018 மாம்பழத்திலிருந்து மதிப்பூட்டபட்ட உணவுப்பொருட்கள் தயாரித்தல் பயிற்சி

தினமணி

ஜூலை
06.07.2018 நெல் வயல்களில் அதிகம் படரும் பச்சை பாசியை கட்டுப்படுத்தலாம்

தினகரன்

ஜூலை
06.07.2018 நெற்பயிரில் பச்சை பாசி, கம்பளி புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த ஆலோசனை

தினமணி

ஜூலை
05.07.2018 குறுவை சாகுபடியில் கூடுதல் மகசூல் பெற...

தினமணி

ஜூலை
03.07.2018 உளுந்து பயிரில் புள்ளிக் காய் புழு கட்டு படுத்த ஆலோசனை

தினகரன்

ஜூலை
01.07.2018 உளுந்து சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள வயல்களில் வேளாண்மை விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு

தினத்தந்தி

ஜூலை
01.07.2018 உளுந்து பயிரில் காய்புழு தாக்குதலை கட்டுபடுத்த ஆலோசனை

தினமணி

ஜூன்
21.06.2018 விவசாயிகளிடையே காணொலி மூலம் பிரதமர் உரை

தினமணி

ஜூன்
16.06.2018 பாய் நாற்றங்கால் முறையில் விவசாயிகளுக்கு அதிக மகசூல் தரும் நாற்று உற்பத்தி செய்வது எப்படி?

தினகரன்

ஜூன்
14.06.2018 குறுவை பருவத்திற்கேற்ற நெல் இரகங்கள்

தினமணி

ஜூன்
14.06.2018 குறுவை சாகுபடிக்கு தரமான நெல் விதைகளை தேர்வு செய்யும் வழிமுறைகள்

தினகரன்

ஜூன்
07.06.2018 பருத்தியில் மாவுப் பூச்சி தாக்குதல்

தினமணி

ஜூன்
07.06.2018 குறுவைக்கு ஏற்ற நெல் இரகங்கள்

தினமலர்

ஜூன்
02.06.2018 விவசாயிகள் மண் மற்றும் நீர் பரிசோதனை செய்து பயன் பெறலாம்

தினமணி

ஜூன்
02.06.2018 மண் பரிசோதனைக்கு அழைப்பு

தினமலர்

ஜூன்
02.06.2018 விவசாயிகள் மண் பரிசோதனை செய்து உற்பத்தியை பெருக்கலாம்- தினகரன்

தினமலர்

ஜூன்
01.06.2018 பயறு வகைப் பயிர்களில் உயர் விளைச்சல் பெறுவதற்கான செயல் விளக்கம்

தினகரன்

மே
31.05.2018 பயறு வகைப் பயிர்களில் உயர் விளைச்சல் பெற செயல் விளக்கம்

தினமணி்

மே
29.05.2018 நீடாமங்கலம் பகுதியில் உளுந்து பயிரில் நோய் தாக்குதல்

தினகரன்

மே
28.05.2018 உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோய்-வேளாண் நிலையம் ஆய்வு

தினமலர்

மே
26.05.2018 காளானை உணவில் சேர்த்து காலனை விரட்டியடிப்போம்

தினமலர்

மே
25.05.2018 காளான் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு பொருளாதாரத்தை உயர்த்தி கொள்ளலாம்

தினமணி்

மே
22.05.2018 நீடாமங்கலத்தில் தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி

தினமணி்

மே
21.05.2018 நலம் தரும் சிறு தானியங்கள்

தினமலர்

மே
12.05.2018 பருத்தி செடிகளை தாக்கும் மாவு பூச்சிகள்

தினகரன்

மே
02.05.2018 பயறு வகைப் பயிர்களில் உயிர் உரங்கள் விதை நேர்த்தி செயல் விளக்கம்

தினமணி

மே
01.05.2018 நீடாமங்கலம் அருகே சிக்கன நீர் பாசன செயல்விளக்கம்

தினகரன்

ஏப்ரல்
25.04.2018 நெல் சாகுபடியில் சிக்கனமாக நீரை பயன்படுத்துவது குறித்து செயல் விளக்கம்

தினமணி

 

TOP